“Surface”

Povrchy, slupky věcí, jichž si všímáme jako prvních, než se dostaneme hlouběji. Někdy jsou jediným důvodem k libosti či nelibosti daného předmětu jen pro pocit, jaký nechávají na bříškách prstů. Série "Surface" nabízí vizuální zážitek, který s nevinnou dráždivostí svádí k doteku.

Každá fotografova práce je jeho autoportrétem. Když něco fotíme, vkládáme do fotografie něco ze sebe. Z filozofie známe triádu formy, obsahu a látky. Budeme-li o projekci přemýšlet v tomto kontextu, pak to, co projektujeme, je obsah, který vkládáme do pozorovaného předmětu. Jeho forma a složení zůstávají zachovány, ale další obsahy objektivní reality se liší v kontextu autorových prací. V této sérii fotografií můžete pozorovat a pocítit formu a strukturu různých povrchů, které jsem vybral a v nichž se zosobňuji.
 

Any work done by photographer is his self-portrait. When we take a picture we project ourselves onto what we photograph. In philosophy there is a triune of form, content and matter. When thinking about projecting in this context, our projection is content that we put into the subject. And the form and substance of the object remain the same, but are quite different from the other contents of the objective reality in the context of the author’s works. In this series of photos you can feel the form and matter of different surfaces that I subjectively choose and from which I assemble myself.
 

2014_12_kink_sasha_chaika_01

2014_12_kink_sasha_chaika_02

2014_12_kink_sasha_chaika_03

2014_12_kink_sasha_chaika_04

2014_12_kink_sasha_chaika_05

2014_12_kink_sasha_chaika_06

2014_12_kink_sasha_chaika_07

2014_12_kink_sasha_chaika_08

2014_12_kink_sasha_chaika_09

2014_12_kink_sasha_chaika_10

2014_12_kink_sasha_chaika_11

2014_12_kink_sasha_chaika_12

2014_12_kink_sasha_chaika_13

2014_12_kink_sasha_chaika_14
 

Foto: Sasha Chaika (více na jeho webu)
Překlad: Nela Kovalčiková
Edit: Lůca Olmrová
 

(y)
 

Comments